Sex på homosexuell svenska calles gränshandel

Man har ofta inte betalt för de ryska urfolkens deltagande i rådsmötena. Till skillnad från de västliga är de ryska urfolkens organisationer också hårt kontrollerade av de statliga myndigheterna och faller i egenskap av NGO-er under begränsningar för politisk verksamhet.

Organisationen fick inte delta i ett möte i Arktiska rådet, vilket framkallade protester från både detta råd och medlemmar i Barentsrådet. Både Östersjö- och Barentsrådet satsar på samarbete inom kultur och utbildning genom arbetsgrupper och projekt.

Båda uppmuntrar ungdomsutbyte och strävar efter att skapa en gemensam identitet i respektive område. Ryssland har naturligtvis också deltagit i detta samarbete. Inom Östersjörådet har man särskilt uppskattat inrättandet av s.

Eurofakulteter för att uppgradera universitetsutbildningen i ekonomi och samhällsämnen till EU-standard, först i Kaliningrad , sedan i Pskov MID b. Under sitt ordförandeskap — föreslog Ryssland bildandet av ett nätverksbaserat Östersjöinstitut i Kaliningrad MID I Barentsrådet gjorde man under sitt ordförandeskap utbildning till en av sina prioriteter med särskilt fokus på urbefolkningarna, och universitetet i Petrozavodsk fick rådets uppdrag att leda en ny arbetsgrupp för utbildning och vetenskap BEAC Det kan dock noteras att projekten huvudsakligen finansierades av de nordiska staterna och EU-fonder.

Arktiska rådet har inga speciella arbetsgrupper för kultur och utbildning, men en stor del av dess verksamhet handlar om vetenskapligt samarbete och miljöforskning. Mycket av detta äger rum i det ryska Arktis och många ryska forskare och tjänstemän är involverade. Beträffande sociala frågor och hälsofrågor överlämnade Östersjörådet en del av dem till EU: Under sitt första ordförandeskap visade Ryssland intresse för samarbete mellan rättsinstanser för att bekämpa organiserad verksamhet och tog upprepade gånger upp frågan om terrorismbekämpning, vilket då var aktuellt i Tjetjenien Ivanov Detta inkluderades dock inte bland de fem långsiktiga prioriteterna av rådets övriga medlemmar.

Ryssland började vidare visa större intresse för sociala frågor sedan president Putin uppmärksammat problemet med det stora antalet hemlösa barn i Ryssland och fick in frågan i Östersjörådets deklaration CBSS Därefter tycks intresset för frågan åter ha minskat och Ryssland var oftast det enda landet som inte bidrog till arbetsgruppens budget. När Ryssland åter blev Östersjörådets ordförande igen började man dock betala till expertgruppen och presidentens egen barnombudsman blev dess tillfällige ledare.

I sitt program ville Ryssland bekämpa människohandel med särskild inriktning på sexuellt utnyttjande av barn på internet MID Från september gällde en ny rysk lag om »skydd av barn från information som kan skada deras hälsa och utveckling», t. Under utformades också den beryktade lagen mot propaganda bland minderåriga för »icke-traditionella sexuella relationer» Ljungholm Detta angav tonen för en CBSS-konferens i Moskva om skadlig information för barn i februari , där en talare rentav hävdade att viss information kan göra barn homosexuella Lööf En rad andra lagar mot förtal, kränkning av religiösa känslor och adoptioner till länder där samkönade äktenskap tillåts har också tagits.

Presidentens barnombudsman var drivande också i kampanjen mot utländska adoptioner. Detta ingick i en ny moral-konservativ kampanj i Ryssland, som innebar nya begränsningar av yttrande- och informationsfriheten.

Båda tendenserna strider mot de andra Östersjöländernas syn på demokrati och mänskliga rättigheter. I sitt ordförandeprogram satte Ryssland folkhälsan främst, men måste man konstatera att målet från att utrota TBC inom tio år ännu inte uppnåtts BEAC b: Naturligtvis uppskattade Ryssland all hjälp det kunde få med hälsovården. Även om de tre regionala råden fokuserar på s. Inte minst Ryssland har medverkat till detta och ibland direkt tagit upp militära ämnen.

När de baltiska staterna var på väg in i Nato — föreslog Ryssland som då var ordförande i Östersjörådet att man skulle ta med militära kontakter och samordning av militär planering på agendan, men förslaget rönte ingen framgång Kremlin. Ryssland har vidare varit intresserat och involverat när råden tagit upp frågor där samarbete med militära och säkerhetsrelaterade myndigheter varit nödvändigt, till exempel vid hantering av radioaktivt avfall från militär och civil verksamhet i Barents hav och Östersjön, gränsövervakning och räddningsaktioner till lands och havs.

I Barentsrådet tog Ryssland åt sig äran av ett mellanstatligt räddningsavtal och började delta i och genomföra räddningsövningar med de nordiska grannarna. Man underlät emellertid att informera om militära olyckor, vilket irriterat Norge MID b; Nilsen a. Trots att Arktisrådet explicit utesluter militära frågor på USA: I Arktiska rådet ledde Ryssland tillsammans med USA en aktionsgrupp för att utarbeta ett internationellt avtal om sök- och räddningsaktioner till havs och i luften SAR och föreslog rentav skapandet av en gemensam kustbevakning och ett koordinationscenter AC ; Hansen Vid toppmötet undertecknades ett SAR- avtal, vilket Ryssland välkomnade trots att det inte blev något koordinationscenter men väl ett sekretariat MID a; Rottem Ryssland berömde också det påföljande svenska ordförandeskapet för att ha främjat samarbetet mellan militära myndigheter MID c.

Det ovanstående visar att Ryssland i de tre råden fört en relativt konsekvent politik mot samma mål, vilket beror dels på att beslutsfattandet koncentrerats till utrikesministeriet och vissa personer, dels på att råden har liknande uppgifter och överlappande medlemskap.

Trots att Ryssland är en stormakt med globala ambitioner, har det i dessa fall både kunnat och velat samarbeta på jämlik basis med en rad små och stora stater.

Det har varit särskilt angeläget om att formalisera samarbetet genom avtal på hög nivå och att fylla legala tomrum Wilson Rowe Ryssland har prioriterat ekonomiskt samarbete men ändå accepterat de andra staternas större intresse för miljö och klimat. Ryssland har troligen gynnats mer än de andra medlemmarna av en mängd samarbetsprojekt och forskningsrapporter genom åren. Detta är ganska naturligt eftersom det är det största landet och dess regionala problem i de flesta fall är allvarligast.

De andra staterna är också bekymrade över detta, eftersom miljö- och sociala problem tenderar att sprida sig och kan påverka också dem. Detta märks tydligast i Barentsrådet, där de små nordiska staterna har gjort relativt mycket för att stödja de angränsande ryska regionerna. Särskilt dessa stater är angelägna om goda relationer med Ryssland och att genom Östersjö- och Barentsråden integrera Ryssland i Europa och EU, som de flesta ingår i.

Arktiska rådet bidrar mera till att dra in Ryssland i bredare internationell forskning om och lösning av miljöproblem i Arktis och klimatfrågor som den globala uppvärmningen. Det främsta syftet med de tre råden — att främja dialog och samarbete på flera nivåer — gynnar alla medlemmar. Samarbetet i de tre råden har som nämnts främst handlat om s. Detta passar också Ryssland, som på senare år alltmer betonar värdet av maktinstrument som ekonomi, public diplomacy och kultur för att främja sina nationella intressen.

Det bör också nämnas att Ryssland sedan talet haft en stadig ekonomisk tillväxt, så det kan därför alltmer bidra till samarbetsprojekt. Även om Ryssland prioriterat ekonomiska intressen i de tre råden, har det alltså också haft politiska motiv. Det multilaterala regionala samarbetet har kombinerats med och bidragit till bilaterala kontakter med de andra medlemsstaterna, inklusive viktiga grannländer som Tyskland, USA och Norge. Även om Ryssland av tradition föredrar bilaterala relationer, i vilka det kan dominera i kraft av sin storlek, finns det ingen motsättning.

Rysslands medverkan i de tre regionala råden främjar således stabilitet och förtroendebyggande i denna lugna del av världen. Detta underlättar för Ryssland att hantera mer hotande och akuta problem på andra håll, t. Råden kan med sina regionala frågor ses som komplement till bredare organisationer som Nato, EU, OSSE och Europarådet, där frågor som militär säkerhet, ekonomisk integration, demokrati och mänskliga rättigheter behandlas mera direkt.

Det finns emellertid gränser för vad samarbetet i de tre råden kan åstadkomma. Rysslands intresse för dem beror inte bara på egna mjuka säkerhetsbehov och rådens bidrag till internationell stabilitet. Som visats ovan är Ryssland ett mer auktoritärt samhälle än dess västliga samarbetspartners. Dess uppfattning om rättssamhälle, demokrati och mänskliga rättigheter och dess betoning av säkerhet och politisk kontroll har genom åren på olika sätt bromsat samarbetet inom de regionala råden liksom i andra internationella organisationer.

Då Ryssland nu under Putins tredje presidentperiod åter satsar mer på hård säkerhet genom militär upprustning, ökad kontroll över den politiska oppositionen och frivilligorganisationer, samt moralkonservatism i sociala frågor, i kombination med tal om västlig inblandning och arrogans, kan detta ytterligare komplicera samarbetet med de demokratiska staterna i de tre råden i framtiden. Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden.

Klikk her for for å skjule denne meldingen. Hopp til bunn-navigering Meny. Ekonomisk utveckling och energi Rysslands första prioritet i de tre råden, vilket bl. Miljöfrågor De flesta medlemstaterna i de tre råden är mer intresserade än Ryssland av miljöskydd och klimat, men detta har också Ryssland formellt accepterat.

Demokrati och urbefolkningar Även om Barentsrådet också syftade till att främja den demokratiska utvecklingen i Ryssland, är Östersjörådet det enda samarbetsråd som satt demokrati och mänskliga rättigheter på agendan med en arbetsgrupp. Kultur, utbildning och sociala frågor Både Östersjö- och Barentsrådet satsar på samarbete inom kultur och utbildning genom arbetsgrupper och projekt.

Säkerhetsfrågor Även om de tre regionala råden fokuserar på s. Slutsatser och reflexioner Det ovanstående visar att Ryssland i de tre råden fört en relativt konsekvent politik mot samma mål, vilket beror dels på att beslutsfattandet koncentrerats till utrikesministeriet och vissa personer, dels på att råden har liknande uppgifter och överlappande medlemskap.

Läst 9 mars Läst 24 juni Amber Bridge Sergei Lavrov: Practical task is to synergize efforts. Amber Bridge 3 7: Läst 25 april Nordlys 9 januari Läst 17 juni Läst 8 september Läst 13 februari Läst 19 juni Läst 20 februari BRC Möte 14 November Läst 28 mars Läst 12 februari Läst 7 juni Läst 6 mars Läst 7 november Federalnyj zakon ot 29 dekabrja r. Läst 3 mars Arctic News 2 juli. Läst 4 mars Russia in Global Affairs , 25 december. Läst 24 februari Putina na otkrytii 4-i vstretji.

Läst 14 februari Present Situation and Future Possibilities. Läst 9 maj Ljungholm, Markus Anti-homolag godkänd i Ryssland. Läst 10 februari Baltic Worlds 6 2: Thin Socialization, Deficient Soft Power?

Läst 12 december Lavrova na zasedanii sessii Soveta gosudarstv Baltiiskogo moria. Läst 3 november MID a Stenogramma interviu Ministra inostrannych del. Läst 2 december Lavrova na vstretje s predstaviteljami rossijskich nepravitelstvennych organizatsij. Läst 5 mars Lavrov na vosmoj ministerskoj sessii Arktitjeskogo soveta. Läst 16 maj Barents Observer 18 september. Barents Observer 29 maj. Nilsen, Thomas b Backs out of Barents cooperation. Barents Observer 6 juni. Oldberg, Ingmar Soft Security in the Arctic: UI Occasional Papers 4.

UI Occasional Papers Barents Observer 27 september. Current situation and Future Challenges. International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building.

Läst 1 juni Barents Observer 5 november. Barents Observer 15 mars. Stewart, Susan »Russland und die EU: Die EU im Beziehungsgefüge grosser Staaten. Stiftung Wissenschaft und Politik 65— Problems of Post-Communism 58 2: Rysslands patriotiska fostran och de levandes plikter mot de döda.

Idunn Universitetsforlaget PB Oslo post idunn. Region Nord varslar 56 årsarbetare. Region Nord varslar 56 årsarbetare i Sveriges fyra nordligaste län. Det är ungefär hälften så många som man tidigare räknat med att varsla under årets första månader. Vi har hittat lösningar för att behålla fler medarbetare, det är vi mycket glada för. Efter de centrala förhandlingarna vet vi hur många av dessa 56 som i slutänden måste sägas upp, säger regionchef Håkan Hansi.

Hela regionen berörs av förändringarna, men det är mottagningsenheter i Kiruna, Gällivare, Sundsvall, Kramfors och Östersund som påverkas av varslet. Handläggare åtalas för dataintrång. En handläggare på Migrationsverket i Malmö åtalas för dataintrång efter att vid över tillfällen ha slagit på uppgifter om personer som inte handlagts på hennes enhet. Sökningarna gjordes och , skriver Sydsvenskan. Today a group of local radical right winged militants, reportedly Golden Dawn, attacked refugees whilst they held a protest against Salvamento Marítimo Humanitario, a Spanish NGO that has been helping refugees on Chios.

The NGO is in the process of opening a new clinic on the island and was targeted today by a group of fascists that started protesting at in the morning and physically attacked some refugees outside the Chios Labor Center before they proceeded later in the evening to surround Souda camp and throw stones at the compound. Study says squalid Greek and Italian camps lack adequate security, food and medical facilities, with 23, unaccompanied minors at risk of exploitation.

Urgent action is needed to help at least 23, unaccompanied child refugees stranded in squalid and unsafe Greek and Italian refugee camps, an official EU audit has warned.

Camp life in Greek and Italian "hotspots" - holding centres set up at migrant arrival points - is plagued by a lack of security safeguards, water, decent food, blankets and medical facilities, the new study says. Claude Moraes, the chair of the European parliament's justice and home affairs committee, described the report as "an alarm bell being rung" about the failures of EU states. Reports indicate widespread child sexual exploitation in the centres, which Pope Francis compared to "concentration camps" over the weekend.

EU states committed to rehousing 34, migrants from Italian camps but, by last September, had only made 3, formal "pledges" to do so and less than 1, actual relocations, according to the auditors. None were unaccompanied minors. Unaccompanied minors 'threatened by men armed with knives and machetes', according to report, as charities warn children are more at risk than ever following Dunkirk camp fire.

Child refugees in northern France are facing exploitation and violence on a daily basis , including threats from adult men armed with knives and machetes, Unicef has warned. An alarming report has revealed that unaccompanied minors who lived in the Grande-Synthe refugee camp in Dunkirk before it burnt down last week were "constantly fearful" of sexual abuse and attacks with weapons, and that no one - including the police - was there to care for them or to protect them.

In a series of interviews conducted by Unicef last month, 13 unaccompanied minors said due to brutal treatment by the authorities in France during their journeys, they had turned to smugglers and traffickers who were offering information and apparent protection, but who in turn abused and exploited them.

The report also found that despite frequent contacts with the authorities in European countries on their journeys towards the UK, children have repeatedly been ill-informed about their legal rights to protection, including their right to be reunited with their families. The boys interviewed, all from Kurdish Iraq and Afghanistan and all of whom are going through the legal process of being united with family in the UK, said they had fled conflict and recounted numerous horrific stories about their journeys through Europe, including being assaulted by the police and arbitrarily detained.

Once in Dunkirk, the children were controlled by a group of Kurdish traffickers, and all described the immense violence in the camp. The study reported that there was particularly strong pressure on the Afghan boys, who were segregated from the Kurds and forced to carry out tasks for the traffickers and to sleep on the floor of the communal kitchen.

The treatment of asylum-seeking and migrant children continues to be worrying in many parts of Europe. This is one of the main concerns from the latest summary report of the EU Agency for Fundamental Rights FRA on migration-related fundamental rights in selected EU Member States which points to inadequate living conditions and support leading to ill-heath. The Agency's latest summary identifies pressing fundamental rights issues that need addressing in various EU Member States.

Some of the main findings include:. Asylum-seeking and migrant children continue to suffer in many countries. Unaccompanied children often receive little support and can be housed with adults they do not know. Their health and wellbeing can also deteriorate, resulting in suicide attempts, as they approach adulthood or face moving to other parts of the country or being returned following failed asylum claims.

In addition, not enough guardians, staff lacking the skills or time to deal with migrant children, and too few places in adequate and secure facilities, all compound the difficulties children face. The pattern of new arrivals is changing with numbers rising in Greece but particularly in Italy, and dropping significantly in Hungary, where a smart fence with speakers warns against irregular crossing in different languages.

Asylum patterns are also changing with applications rising in Italy and falling in Germany and Hungary. In Hungary, the transit zone policy has left some 8, people waiting in Serbia to enter and only 5 people per working day are being admitted to each of the two transit zones. Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation. Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre. Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.

Statskontorets analys av genomförandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfördelningen har bland annat gjort det lättare att flytta resurser mellan verksamhetsområden och kortat beslutsvägarna för vissa frågor.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att den centrala styrningen inte får tillräckligt genomslag i verksamheten. För att stärka styrningen föreslår vi att Migrationsverket renodlar organisationen och avskaffar såväl kvalitetsavdelningen som nivån med en operativ chef. Migrationsverket bör också stärka sin strategiska styrning, utveckla samordningen av huvudkontoret samt fastställa ansvaret för sektionscheferna i regionerna.

Migrationsverkets omorganisation utvärderad Extern länk. Tvillingarna som skiljdes åt av den nya asyllagen. De syriska tvillingarna Ahmad och Hasan Hifzy sökte asyl samtidigt och har samma asylskäl, men ändå fick de olika asylbeslut.

Det beror på att de hamnat på olika sidor om den tillfälliga asyllagstiftningen som infördes förra året. Den nya lagen kritiserades bland annat för att den skulle kunna leda till godtyckliga beslut där olika väntetider på Migrationsverket påverkade vem som fick permanent uppehållstillstånd och inte. Lagen har fått konsekvenser, som för tvillingarna. Hör Kajsa Olssons reportage om Hasan, som får stanna i Sverige, och hans tvillingbror Ahmad som riskerar att deporteras i höst. Lyssna till inslaget Extern länk.

Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare. Nu gör Migrationsverket det möjligt för snabbare beslut i arbetstillståndsärenden och därmed för företag att få snabbare besked i sin rekrytering av utländsk arbetskraft. Nu gör Migrationsverket det möjligt för fler arbetsgivare att bli certifierade och få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Den certifierade arbetsgivaren skickar in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb.

Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas. Tidigare var kravet för att bli certifierad att arbetsgivaren hade minst 25 ansökningar om arbetstillstånd per år.

Idag finns inte längre något sådant krav utan arbetsgivaren ska motivera sitt återkommande behov av utländsk arbetskraft. Behoven av arbetskraft är desamma, oavsett storleken på bolaget, och med certifieringen kan hela rekryteringsprocessen gå snabbare, säger Cecilia Borin.

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

Den förbättrade versionen är ett resultat av de önskemål som kommit till oss på Migrationsverket, säger Cecilia Borin. Färdiga mallar styr Migris negativa asylbeslut. Nättidningen Long Play avslöjar att Migrationsverkets asylbeslut har fattats av delvis inkompetent personal och under stor brådska. Long Play har för artikeln intervjuat sex anställda vid Migri. En del av dem kom till verket då Migri rekryterade nya anställda, en del är gamla i huset.

De intervjuade säger att det finns färdiga beslutsunderlag, som steg för steg visar hur negativa asylbeslut görs. Long Play har kommit över en del av mallarna, som ger landsvisa instruktioner för flyktingar från Irak, Afghanistan och Somalia. De intervjuade vittnar alla om att besluten under åren och inte alltid var individuella och välunderbyggda.

Besluten fattades på löpande band, säger en person som Long Play talat med. Många som anställdes med snabb tidtabell hade ingen erfarenhet av liknande jobb, och snabbutbildningen var otillräcklig. Sedan var det bara dags att själv börja intervjua asylsökande och fatta beslut, skriver Björkqvist i Long Play-artikeln.

Are You Syrious and Center for Peace Studies publish detailed report calling out Croatian Ministry of Interior and Security and Intelligence Agency for "arbitrary and unlawful" practices in handling international protection applications. In a press conference on Wednesday, the organizations announced their findings which were published in the report titled "Report on arbitrary and unlawful practices by the Ministry of Interior and the Security and Intelligence Agency of the Republic of Croatia related to non approval of international protection or status of foreigners in Croatia" which analyzed thirty cases of individuals who, despite meeting multiple qualifications for protection, had their cases not approved.

Direktlänk till rapporten Extern länk. Hembyn fanns inte enligt Migr-verket men domstolen hittade den. En pojke från Afghanistan berättade att han var eftersökt av talibaner bland annat för att han arbetat för en utländsk organisation med ett vaccinationsprogram och för att hans bror var militär. Brodern hade dödats i en hämndattack efter att en mulla dödats. Han uppgav att han var minderårig, men hade registrerats med födelsedatum i Ungern.

Migrationsverket dömde ut de flesta uppgifter som vaga och ansåg bland annat att pojkens uppgivna hemby och andra platser inte finns på kartan. Han skrevs upp till vuxen och bedömdes inte ha skyddsbehov. Migrationsdomstolen bedömer tvärtom att pojken berättat tydligt och detaljrikt och att det inte finns någon anledning varken att betvivla åldern eller berättelsen.

Domstolen fann de uppgivna platserna på kartan även om stavningen kan skifta. Pojken hade även tillfört vissa dokument inför domstolsförhandlingen. Han beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö. Snart årig pojke utan nätverk alternativt skyddsbehövande.

En pojke från Afghanistan som bott i Iran sedan sex års ålder beviljades inte uppehållstillstånd av Migrationsverket. Hans planer på att konvertera till kristendomen var inte tillräckligt långt gångna medan faderns markkonflikt låg för långt tillbaka.

Att vara hazar eller barn anses inte i sig utgöra risk för förföljelse. Även om säkerhetsläget är svårt skulle han kunna klara sig i Kabul. Eftersom pojken levt i en afghansk kontext skulle han enligt Migrationsverket kunna klara sig där på egen hand.

Utvisningen fick dock inte verkställas förrän pojken fyllt Migrationsdomstolen bedömer på liknande sätt att det inte finns någon risk för förföljelse på någon av de grunder som anförts.

Däremot anser domstolen att pojken som minderårig som inte har vistats i Afghanistan på så lång tid riskerar omänsklig eller förnedrande behandling i form av våld, barnarbete, sexuellt utnyttjande eller rekrytering som han inte kan få skydd för. Därför är han alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstlllstånd. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm. Migrationsdomstol tror på berättelse om konversion trots sen asylansökan.

Ett par från Iran berättade att de blivit aktiva i en hemkyrka och konverterat till kristendomen, dock utan något formellt dop. De förstod att kyrkan avslöjats då två medlemmar avlidit. I Sverige har de formellt blivit döpta och missionerar öppet. Migrationsverket ansåg att de lämnat diffusa och generella uppgifter om sin konversion och haft svårt att ge uttryck för hur de resonerat kring riskerna.

Migrationsverket la stor vikt vid att paret dröjt med att lämna Iran, att de rest legalt och dessutom väntat två veckor innan de sökte asyl i Sverige. Migrationsdomstolen anser att parets omfattande och ihållande engagemang talar för att konversionen är genuin. De har på ett fullt godtagbart sätt redogjort för sina överväganden och hur konversionenen förändrat dem.

De har kunnat svara på frågor om sina tankar om bibeln och kristendomen. Enligt domstolen är tidsaspekterna besvärande men inte tillräckligt för att ifrågasätta deras religiösa övertygelse. De får uppehållstlllstånd som flyktingar. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg. Homosexuella förföljs och riskerar att råka mycket illa ut i Tjetjenien. Vissa har därför flytt regionen. Homosexuella kan inte leva öppet och det rapporteras om våld mot personer som uppfattas som homosexuella.

Myndigheterna anklagas för att förfölja homosexuella män och socialt är det generellt inte accepterat att vara gay. Den ryska tidningen Novaja Gazeta avslöjade nyligen att över misstänkt homosexuella män frihetsberövats av tjetjenska myndigheter. Han har jobb, fru och två barn - ändå ska han utvisas.

Han har två barn i Sverige, är sambo med barnens svenska mamma och har haft tillfälligt uppehållstillstånd sedan Men nu ska Emmanuel Rise, 37 ut ur Sverige. Efter snart fem år i Sverige anser Migrationsverket plötsligt att hans officiellt utfärdade burmesiska pass är falskt. Då spelar det ingen roll att han har två barn och jobb här. Emmanuel Rise och hans fru Carina Brandow trodde bara att det var en formalitet när de i september ansökte om permanent uppehållstillstånd för Emmanuel.

Men svaret från Migrationsverket dröjde - trots att eller kanske på grund av - att Emmanuel Rise skickade in det burmesiska pass som han fått utfärdat av den burmesiska ambassaden i Bangkok, Thailand. Efter ett tag fick familjen, som bor i Karlstad, besked att handläggningen skulle ta 17 månader. Emmanuels tillfälliga uppehållstillstånd skulle fortsätta gälla under tiden.

Han kunde med andra ord med fulla rättigheter, fortsätta att leva och arbeta i Sverige. Först ett år senare ombads familjen att skicka in passet i original, trots att man tidigare fått besked om att det räckte med hans svenska ID-kort för att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Ytterligare ett halvår senare kallades de till Migrationsverket. De fick då veta att passet som Emmanuel lämnat in troligen var manipulerat och därför skickats på rättsanalys.

Inte ens då ville Emmanuel och Carina, som i dag har två barn tillsammans, riktigt förstå vad detta skulle innebära för dem. Vi har inte manipulerat något pass eller försökt förfalska något. Passet är utfärdat på Burmas ambassad i Bangkok, någon annanstans kunde han inte vända sig, säger Carina Brandow.

Polisen beslutar om förvar i utvisningsärenden på grund av brott. Med anledning av uppgifter i Expressen under söndagen vill Migrationsverket förtydliga oklarheter i arbetet mellan myndigheter när det kommer till personer i förvar kopplade till brott.

Migrationsverket har aldrig släppt någon ur förvar som är dömd till utvisning på grund av brott, som det framgår i en artikel i Expressen under söndagen 30 april. Det är polisen självt som äger den frågan.

Expressen lyfte under söndagen bland annat frågan om platserna på förvaren var tillräckliga när det kommer till personer kopplade till polisärenden. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att om en person dömts till fängelse och utvisning är det polisen som efter avtjänat straff ska avgöra förvarsfrågan. Antalet förvarsplatser är en politisk fråga.

Migrationsverket har så många platser som beslutats av riksdag och regering. Idag finns det 53 lediga platser på Migrationsverkets förvar. Satt felaktigt inlåst i sex dagar - polisbefäl varnas. Ett polisbefäl i Västmanland får en varning för att ett felaktigt beslut ledde till att en person satt inlåst och "bortglömd" i sex dagar utan rättslig grund. Händelsen inträffade i maj förra året då polismannen, som vikarierade som befäl, fattade ett beslut om förvar av en person enligt 10 kap.

Personen placerades på Migrationsverkets anläggning i Märsta. När personen efter sex dagar framförde att ett önskemål om att få prata med sin handläggare på polisen, stor det klart att varken handläggarna på gränspolisen eller personalen på Migrationsverket visste vem personen var eller varför personen satt i förvar.

Han ville dö för att slippa resa. Han ville inte lämna Sverige och sökte också döden för att slippa". Läs Elsas berättelse om ett utvisningsbeslut och en ung asylsökande med nio liv. Hösten ville vi skapa personliga möten mellan de nya ensamkommande och lokalbefolkningen i vår trakt.

Relativt snabbt var drygt tio familjer engagerade. Simson hade sporadiskt deltagit på simskolan. Han var en reserverad pojke med frysta anletsdrag. I ansiktet hade han flera parallella ärr, som gjorts med precision av något vasst. Jag bävade inför det första mötet som personalen arrangerat enligt en överenskommelse om att matcha ungdomar med lämpliga familjer.

När vi möttes noterade jag hans stadiga handslag och ögon som sökte kontakt. Personalen stod bredvid och pratade avslappnat.

UK Home Office has finally published Guidance for the law enforcement initiative Nexus aimed at deporting 'high harm' foreign nationals.

While offering some clarification on the criteria for deportations it fails to offer sufficient legal security. At the same time a new fast-track system to deport detained asylum seekers has been introduced to replace the Detained Fast-track system suspended in July after being ruled unlawful. In mid-March More than four years later after the launch of Operation Nexus, the new guidelines offers formal criteria for deportations of foreign nationals.

However, the guidance leaves a wide margin for interpretation and therefore offers little legal security. The definition of 'high harm' is established as 'conduct that incurs significant adverse impact, whether physical, emotional or financial, upon individuals or the wider community'.

This definition is far broader than the original intention of deporting individuals involved in serious violence. At the same time the guidance allows for 'intelligence led deportation, which in practice means deportation of individuals who have not been convicted but are simply subject to a deportation hearing on the grounds that their behaviour is 'not conducive to the public good.

Artikeln med länkar till källor Extern länk. Vi har till exempel lagt ut statistik över beslut och åldersuppskrivningar för ensamkommande barn, JO: På medlemssidorna kan du också läsa månadsbrevet som går till alla FARR: Stipendiet - hjälp att jobba för global hälsa. Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, har fått Cullbergstipendiet, utdelat av bokförlaget Natur? Kultur, för en klinisk auskultation i Libanon under hösten Min familj kom själva som flyktingar till Sverige , innan jag föddes, så berättelserna och känslorna har alltid funnits där för mig, trots att jag själv inte upplevt hur det är att vara flykting.

I en värld där 60 miljoner människor är på flykt känns det väldigt angeläget att lära sig mer om hur vi kan hjälpa människor i den situationen - särskilt som det är barn och ungdomar som just bygger en bas för framtiden.

Och så var det språkkunskaperna. Jag har iranskt påbrå och hade tidigare jobbat i ett projekt i Afghanistan. Då föll det sig naturligt att jag blev involverad i många av patienterna.

Upprop till stöd för Dominics kamp. Kocken Dominic Uche Eminika utvisades till Nigeria i förra veckan. Nu har Per-Olof Elfstrand startat ett upprop för att han ska få komma tillbaka till Sverige och Skövde igen.

I uppropet konstaterar Elfstrand att Dominic har blivit utvisad på osakliga grunder och uppmanar samtidigt alla som vill protestera mot beslutet att skriva under på en lista. Han startade aktionen i Katolska kyrkan den gånga helgen och har på kort tid fått in ett hundratal underskrifter.

En lista finns även på restaurant Mango och om Per-Olof får som han vill ska den även hamna på fler platser. De skulle ge besked efter ett möte i ekumeniska nämnden, nu på torsdag. Sen hoppas jag att ärendet ska tas upp av fler, berättar Elfstrand. Flyger till utvisad Luka. När familjen utvisades och Luka Gabrielashvili skildes från sina klasskamrater var hans löfte: Nu blir det tvärtom.

Hans forna klasskamrater kommer till honom. Lördag den 6 maj kommer klass 8c att hålla en loppis i Amnehärads församlingshem. Allt i syfte att samla in pengar till resan.

Hemma hos lärare Maria Smedberg förvaras en ansenlig mängd varor. Det finns en stark sammanhållningen i klassen, ingen tvekar om det rätta i beslutet. Inte heller föräldrarna tvekar. Under lördagen hölls en manifestation vid torget i Arvika med krav på att utvisningen av ensamkommande barn och unga stoppas. Initiativet var privat och kom från Ija Åkesdotter.

Hon hade sedan bjudit in personer som Tim Riordan och Gert Raiml som också engagerat sig i frågan för att prata under mötet.

En namninsamling genomfördes också med krav på amnesti för alla flyktingbarn och unga som varit i Sverige i mer än ett år. Vi fick in cirka namn på namnlistan. Manifestationen var en protest mot de nya reglerna, mot att processen tar alldeles för lång tid och att de flesta numera utvisas. Ija Åkesdotter läste upp en text i ett jagperspektiv av en berättelse om Asef en årig afghansk kille. EP Libe committee votes to improve the reception conditions directive.

The report, prepared by MEP Sophie in't Veld, and based on consultations with civil society including ECRE, presents substantial improvements to the proposal and a robust call for better living conditions for those seeking asylum in Europe.

The European Parliament has rejected the punitive approach of the Commission proposal by deleting the exclusion of asylum seekers who move between EU Member States from material reception conditions.

The LIBE report has also limited the powers of Member States' to detain asylum seekers by clarifying, in line with human rights law and ECRE recommendations, that an individual cannot be detained during the asylum procedure unless when he or she has a specific and concrete obligation to fulfil. The categorical prohibition on the detention of children, whether unaccompanied or with their families, is an equally clear step towards improving protection, to be contrasted with the Commission's permissive language in a recent Communication on the protection of children in migration.

Finally, the report urges for rapid access to the labour market for asylum seekers - introducing a two month time limit after an application for protection is made. The Commission proposal foresaw a time limit of up to six months. Access to language courses is also introduced in the report as a key precondition to asylum seekers' effective integration in host societies. After the adoption of the LIBE report by the plenary, the European Parliament will be ready to start negotiations on the proposal with the Council.

For its part, the Council is still in internal discussions on the proposal. In a briefing paper issued today, the ICJ presents its comments on selected key aspects of the Common Asylum procedure Regulation proposed by the European Commission. The ICJ submission focuses on the potential impact of the current proposal on the rights of asylum seekers in Europe, including the right to an effective remedy and the principle of non-refoulement. In the briefing, the ICJ raises concerns at the proposal to use excessively accelerated and border procedures, even when children are involved, at the introduction of excessively short time-limits for people to access an effective remedy and at the limited scope of the proposal.

The ICJ further opposes the lack of access to information in a language an asylum seeker understands, and the limited access to legal assistance and representation and to legal aid. Hämta dokumentet Extern länk.

Protecting all children in migration: Commission outlines priority actions. Over the past two years, a growing number of children in migration have arrived in the EU, many of them without their families. While EU and Member States' legislation provide a solid framework for protection, the recent surge in arrivals has put national systems under pressure and exposed gaps and shortcomings.

This is why the Commission is today setting out actions to reinforce the protection of all migrant children at all stages of the process. It is necessary to ensure that migrant children are swiftly identified when they arrive in the EU and that they receive child-adequate treatment.

Trained personnel need to be available to assist children during their status determination and children should be provided with sustainable long-term perspectives through better access to education and health care. Child protection is a central priority in the European Agenda on Migration and the Commission will continue to support Member States' efforts through training, guidance, operational support and funding.

Danish anti-immigration politics hurting national economy, Finance Ministry data shows. The Finance Ministry of Denmark, a country which has displayed a xenophobic attitude towards migrants in the past, has made calculations which show that immigration is indeed beneficial for the country and that Denmark's economy needs refugees and immigrants.

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

Många som sökte asyl och har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. Migrationsverket planerar avgöra cirka 95 asylärenden i år, enligt den prognos som lämnas till Regeringskansliet idag. Det är drygt 10 färre ärenden jämfört med föregående prognos. Dessa ärenden har i praktiken visat sig ta längre tid att avgöra än planerat. Samtidigt befinner sig myndigheten i en omställning som innebär att vi drar ner och styr om våra resurser för det uppdrag vi har idag och de närmaste åren, säger Mikael Ribbenvik, tf.

Målet att i princip alla som sökte asyl och och som ännu inte fått beslut i sina ärenden ska få det i år står fast. I takt med att allt fler asylärenden avgörs minskar antalet inskrivna i mottagningssystemet och därmed även behovet av asylboenden. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla tillfälligt upphandlade boendeplatser runtom i landet. Det är först och främst tillfälligt upphandlade boenden som avvecklas, därefter kommer de boenden som upphandlats i ramavtalen.

Hittills i år har omkring 12 platser avvecklats. Meddelandet med länk till aprilprognosen Extern länk. Fler väntas avvika efter asylavslag. Samtidigt väntas fler personer avvika efter att de fått avslag på sin asylansökan.

I februari räknade Migrationsverket med att Den bedömningen ligger fast även i den senaste prognosen som presenterades på onsdagen. Migrationsverket bedömer att migrationen till Sverige har stabiliserats på cirka 1.

Samtidigt räknar Migrationsverket med att Det är en ökning med drygt 2. In , 60 percent of Nigerian respondents and 41 percent of Sudanese respondents reported paying between USD 1, and 5, for their journey to Libya. This increased to 71 percent of Nigerian respondents and 64 percent of Sudanese respondents in the first few months of This data was collected through Flow Monitoring surveys conducted among 1, migrants. This data is included in the Round 8 DTM Migration information package, which presents data collected between December and March It highlights that , migrants were found to be present in Libya during that period.

The package provides a holistic overview of resident and mobile migrants in Libya. It presents data on migrants' demographic characteristics, journeys, intentions, relations with the host community, documentation status, educational and vocational backgrounds.

The information package provides detailed information on where , migrants from 38 different nationalities are in Libya. It also includes a dataset, which for the first time, provides a quantification of migrants by nationality in each location. The regions of Misrata 66, individuals , Tripoli 53, individuals , and Sebha 44, individuals are reported as hosting the largest number of migrants, while the main nationalities were recorded as Egyptian, Nigerien, and Chadian.

Relations were found to be poor between migrants and the host community with multiple incidents of tension in 17 percent of Libya's municipalities. However, in 33 percent of the municipalities, migrants were reported to have a positive impact on the local labour market, contributing to a stronger economy and more jobs.

Irakier utan hemlandspass kan bli svensk medborgare. En irakier som bott i Sverige i tio år nekades svenskt medborgarskap för att han inte kunde styrka sin identitet med hemlandspass. Migrationsverket ansåg att de handlingar mannen har borde räcka för att få pass från ambassaden. Verket har senare ändrat ståndpunkt när det gäller handlingarna: Mannen hade bara en av handlingarna och det kan inte krävas att han åker till Irak med tanke på säkerhetsläget.

Migrationsöverdomstolen påpekar att försiktighet ska iakttas innan en skyddsbehövande uppmanas uppsöka sin ambassad och att om det finns kunskap om vad som krävs för att få pass så bör det framgå vad kunskapen grundar sig på. Migrationsöverdomstolen sammanfattar att mannen gjort sin identitet sannolik; han har aldrig ändrat sina uppgifter och de stämmer med de handlingar han har.

Han har hustru och barn som alla är svenska medborgare. Han uppfyller villkoren för att få dispens från kravet på styrkt identitet. Hämta domstolens referat Extern länk. Hon tog tjänstledigt för att arbeta med integration. Sedan hösten har Annette Helgesson arrangerat integrationsevent i Edsbyn, södra Hälsingland. Det var efter valet samma år som hon började engagera sig.

Hon startade då Fikasällskapet där nyanlända och etablerade svenskar kan mötas. Sedan dess har hennes engagemang fortsatt och i dagsläget driver hon fyra projekt samt är mitt uppe i att skriva en bok. Nu har en del nyanlända börjat på praktik på arbetsplatser eller läsa på SFI, men förut var det många som bara satt på asylboendet och väntade och då behövs verkligen den sociala kontakten, förklarar Anette. Projektet utgår ifrån fotoutställningen "The end will be good and happy", där den amerikanska fotografen Emily Berl följer syriska flyktingar i både Libanon och Sverige.

Fotografen kom i kontakt med syriska tjejer i Sverige genom Anettes projekt JallaTillsammans, en podcast och en digital bokcirkel med syfte att motverka intolerans genom att lyfta fram människors berättelser. Det var så himla häftigt, hon hade aldrig varit i Norra Europa tidigare så kom hon till lilla Edsbyn, säger Anette. Utställningen har nu under våren visats på Hälsningslands museum och under sommaren kommer den också att ställas ut på det turisttäta Träslottet.

Polisen som pratar integration. Respekt, demokrati och jämställdhet - Mustafa Panshiri, polis från Afghanistan reser landet runt för att prata om svenska normer.

Som åring kom han till Sverige med sin familj från ett talibanstyrt Afghanistan och visste då inte ens vad demokrati var. Som liten var han väldigt rädd för sin pappa, något som i Afghanistan är starkt förknippat med respekt. Han menar att detta bara är ett exempel på att begrepp som "respekt" och "jämställdhet" har olika betydelser i olika kulturella sammanhang.

Men vi är lite förvirrade i Sverige i dag när det gäller de här frågorna, säger Mustafa Panshiri som anser att vi svenskar är "livrädda" för att kallas rasister. A critical turning point, not business as usual, for human rights. The Commissioner underlined the unprecedented situation whereby three countries - Ukraine, France and now Turkey - have derogated from the European Convention on Human Rights.

For the Commissioner, "pernicious practices, such as calls for 'modernising' the European Convention and other international human rights treaties and refusal by a growing number of member states to co-operate with Council of Europe institutions and mechanisms, could hasten the downfall of the European human rights system, if they were to continue and spread". Läs mer och hämta rapporten Extern länk. As nationalist and xenophobic parties make gains in a growing number of countries, challenging elites and exploiting public anxieties over migration, Secretary General Thorbjørn Jagland has invited Council of Europe member states to take a serious look in the mirror and take the lead in building trusted institutions and inclusive societies able to withstand populist assaults.

In his 4th annual report on the state of democracy, human rights and the rule of law in Europe, the Secretary General assesses the health of the five building blocks of democratic security across member states: Defining populism and explaining the kinds of anti-pluralist, anti-democratic behaviour which constitutes populist politics, Mr Jagland looks at how this tendency threatens our democratic structures and culture.

He assesses how resilient member states' institutions are against populist attack, and asks, how strong are our checks and balances? The report privileges the most recent data available, predominantly from It illustrates the challenges faced by member states with examples, based exclusively on Council of Europe texts - decisions and recommendations, Court decisions, Assembly reports, reports of the Commissioner for Human Rights, Venice Commission opinions and the findings of monitoring bodies and inter-governmental structures.

The report also presents examples of good practice and positive developments in member states. Permanenta tillstånd till fler? MP-förslag om migrationslag får hård kritik. Miljöpartiets förslag att mjuka upp asyllagstiftningen, så att även de som studerar eller har en subventionerad anställning ska kunna få permanenta uppehållstillstånd, får kritik från en rad andra partier.

Miljöpartiets regeringspartner Socialdemokraterna vill inte ändra i den tillfälliga migrationslagen. Vi hör den migrationspolitiske talespersonen Fredrik Lundh Sammeli.

Men för oss förändrar det inte vår hållning i frågan. Jag tycker att regeringens politik kring den tillfälliga lagen är väl avvägd utifrån de utmaningar vi står inför, säger Fredrik Lundh Sammeli S , ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Fram till gäller en mer restriktiv migrationspolitik i Sverige, där tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln, men där den som kan försörja sig själv kan få stanna för gott. Som Ekot berättade i morse föreslår Miljöpartiets ledning - inför kongressen i slutet av maj - att lagstiftningen ska ändras, så att fler grupper än i dag kan få permanenta uppehållstillstånd.

Det handlar om personer som har en subventionerad anställning och de som studerar på högskola eller universitet. Brutala lagar till ingen nytta. Lagarna från juli hindrar inte flyktingar att ta sig till Sverige. De motverkar aktivt integration. De skapar kaos i mottagningen, och på skolor. De driver folk under jorden i en växande papperslös sektor. Allt lidande deras brutalitet orsakar, är till ingen nytta alls. Jag har en känsla av att det råder en stor missuppfattning bland svensk allmänhet - att de nya, strängare, för att inte säga obarmhärtiga, asyllagarna som infördes i Sverige vid midsommar ändå har gjort så att den stora flyktingvågen till landet minskat till en hanterlig liten ström.

Detta stämmer inte alls. I juli hade knappt 15 personer sökt asyl i Sverige det året. Siffrorna från hösten hade minskat rejält för länge sedan. Redan i februari var antalet nere på lätthanterliga personer i månaden. Fredrik Reinfeldt varnar för stängda gränser efter terrordåd. Fredrik Reinfeldt - som "när som helst", enligt sambon Roberta Alenius, ska bli pappa för fjärde gången - hamnade inom två veckor nära två fordonsattacker.

Först i London den 22 mars när fem människor dödades och sedan i Stockholm den 7 april som krävde fyra dödsoffer.

I båda fallen befann han sig på jobbuppdrag, något hundratal meter från Westminister Bridge respektive Drottninggatan. Men detta har inte fått Reinfeldt, som i valrörelsen vädjade till svenska folket att "öppna sina hjärtan", att ändra sin syn på betydelsen av invandring och en generös flyktingpolitik.

Men i ett tal på pensionsbolaget Alectas hundraårsjubileum i Stockholm på onsdagskvällen konstaterade han att svenska folket är av en annan uppfattning. I tisdags presenterades Som-institutets årliga mätning som visade att andelen svenskar som inte vill att fler flyktingar ska komma till Sverige ökade från 40 procent till 52 procent Men han framhöll att den svenska invandringspolitiken i fjol ledde till en nettoinvandring på Som motpol ställde han Japan, "i princip hermetiskt tillslutet för invandring" med världens äldsta befolkning där äldreboenden är på väg att växa fram på ett pärlband.

Om det är svaret, gott folk, så har vi problem, varnade Fredrik Reinfeldt. Vi står inte ut med sveket mot flyktingbarnen. Som ett led i regeringens förändring av flyktingpolitiken försämrades villkoren och framtidsutsikterna för de ensamkommande flyktingbarn som nu finns i Sverige.

Läraren Sara Edvardson Ehrnborg larmar om de konsekvenser detta fått ute i verkligheten. Förutsättningarna för en ensamkommande ungdom att känna sig hemma i Sverige beror på hur ungdomen tagit sig till Sverige och vilken bakgrund hen har. Att en ungdom känner sig hemma har även att göra med hur en kommun organiserar mottagandet, vilket förståelse för inkluderingsuppdraget lärare och elever i skolan har, samt vilket stöd ungdomen får i hemmet, i skolan och på fritiden.

Inkludering sker med andra ord på olika nivåer och i ett komplext sammanhang. Asylprocessen är psykisk tortyr. Sverige är egentligen ett stabilt land och vi som bor här är lugna, snälla och bjudsamma. Genom historien har många invandrat hit i perioder. I dag gör Migrationsverket vad de kan med asylsökande. Men trots det upplever jag som nära anhörig till en asylsökande ett snårigt regelsystem där den ena inte förstår vad den andre gör. Många, eller rättare sagt de flesta, som söker frist här lever i en mycket stressig situation som skulle ta knäcken på vilken invand svensk som helst, sanna mina ord!

Stressen och ovissheten minskas inte under processen, tvärtom, folk blir mer och mer uppgivna och slängda hit och dit. Är folk som ansöker inte skadade blir de det här efter några år i asyl. Jag vill bara ha en chans att förklara.

Jag heter Shamsullah Hassani, jag kommer från Afghanistan. Jag har varit i Sverige i två år. I augusti fick jag beslut från Migrationsverket. Det var ett avslag som jag överklagade. Efter att jag överklagade har jag väntat i sex månader. Efter sex månader fick jag andra avslaget utan att Migrationsverket kallade mig. Mitt problem är i Afghanistan. Jag har ingen familj och jag är under 18 år. Om Migrationsverket skickar tillbaka mig till Afghanistan finns där ingen som kan hjälpa mig.

Där kan hända att jag blir terrorist, våldtagen eller att jag blir mördad. Det är jag verkligen rädd för eftersom jag inte har några släktingar i Afghanistan.

Sveriges deportationer av afghanska ungdomar är en skakande skandal. Sveriges deportationer av afghanska ungdomar är en skakande skandal med vittgående konsekvenser. Agneta Pleijel vänder sig till Astrid Lindgren med sin förtvivlan över hur utsatta barn berövas all form av trygghet. I mitt exemplar av "Pippi Långstrump", utkommen , står mitt namn med vingliga bokstäver och siffran 7. Inte min ålder, jag var sex men kunde läsa - men jag numrerade mitt bibliotek en vana jag med tiden tvangs upphöra med.

Pippis betydelse för barn och små flickor går inte att överskatta. Kära Astrid, hör du mig? Jag vill tala med dig om barn. Du vet kanske inte, jo du vet nog, att vårt land inte är särskilt gott mot dem. Och ändå har Sverige, mycket tack vare dig, blivit ett föredöme när det gäller barn.

Sverige är ett land som säger sig förstå vad en barndom är. Nu var det och De här pojkarna var tolv, fjorton och sexton när de kom. Jo, visst var de många, 12 , kanske fler. Många flydde från ställen där de redan var flyktingar. Mardrömslika scenarion innan de nådde hit. De var födda i Afghanistan men var småbarn när deras föräldrar flydde från talibaner och annan förföljelse till Iran och Pakistan. Denna shiamuslimska folkgrupp i Afghanistan har alltid varit andra klassens medborgare bland sunnimuslimer.

Afghanistan toppar listan av världens flyktingar; det finns en miljon internflyktingar bara inom landet. I de flesta provinser råder "inre väpnad konflikt". Hjälporganisationer tar hem sina medarbetare. UD varnar svenskar för att vistas där. De minderåriga pojkar som kom hit blev omhändertagna, fick gå i skola, bo i förvar eller hos fosterfamiljer, lärde sig svenska och spela fotboll och fick kamrater. En klocka tickade som många fruktade: Dagen kom och de var inte barn längre.

Har vi några kloka ord att säga till fostermamman som, när pojken inte kom hem, fick veta av polisen att han internerats för utvisning? Conditions in Hotspots are chilling. It is hardly a surprise to anyone that the conditions in the so-called refugee "hotspots" in Greece and Italy is extremely problematic.

The newly released ECA report confirms many of the negative findings identified by ECRE and its members in research in the hotspots published in late The situation continues to deteriorate by the day, with rising incidences of self-harm and violations of fundamental rights being of particular concern.

Vi i Miljöpartiet Norrtälje vill ha en annan migrationspolitik. Det är vår förbannade plikt att se till att bygga det här landet för de utmaningar som väntar oss, och se till att vi har resurserna för att ta hand om barn och unga. Vi har inte tid att vänta på att IS senapsgas ska fylla barns lungor, skriver William Olsson. Den 25 mars hade Miljöpartiet i Norrtälje årsmöte.

Bland kaffet, skratten i pausen, handlingarna, fikat och engagemanget tog vi flera viktiga beslut. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket. Ge amnesti för ensamkommande barn och unga. Bibliotekens kärnuppgift grundas i demokratiuppdraget och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, liksom i barnkonventionen.

På biblioteket har alla samma värde, biblioteket är allas rum och i våra rum har vi under snart två år träffat många ensamkommande barn och unga. Vi har dem hos oss på en rad olika sätt - de finns på våra språkcaféer, de använder bibliotekets medier och tjänster.

Ibland organiserat men ofta på egen hand vid en mängd olika tidpunkter. Vi ser många ambitiösa och målinriktade unga med en stor kunskapstörst och hunger att lära sig ett nytt språk, svenska, och hur ett nytt samhälle fungerar. Vi ser unga som söker sammanhang och människor att samtala med.

SOLLENTUNA ESCORTS HOMO WANJA ESCORT

Sex på homosexuell svenska calles gränshandel

22 feb 10 mar Posted on knulla i borås sex porn movie gravid eskort erotisk Sara luleå escort tjej Escort sex tjejer Luleå Eskort tjejer manlig svensk Se Gratis. Norrlandskontakten knulla och sex, Calles gränshandel film grattis Knulla gay sexfilms · Svensk shemale strandsex · Swedish sex massage videos. 22 jan Privat Sex Gratis Poor Filmer Furbo Sex Med Yngre Man Svenska Tjejer Har Sex Gay Knull Jag Soker En Kvinna Slommehagen Gamla Tanter. 22 dec 24 dec Ridskolan Amator Sex, blue Sky Nakna Kvinnor Gratis Erotic Masage 3 sep By svensk hemmagjord porr stockholm escort service Gratis Gräta, tanter suga stor kuk västra hed gay dating escort massage malmo ödsgård Nätdejting flashback mogna kvinnor · Calles gränshandel film knulla. 2 okt 31 mar Sex Historier Knulla Gay Reboda Kik Kata Tjejer Dogging Malmo Kik knull amatörsex gratis, Då har du hittat Mina bilder på Svenska. sex filmer escort girl malmö Par Knulla Film Gay Cruising Goteborg Kolarvik. I Goteborg örtjärn Gratis Sex Noveller Singel Umea Nyköping Escort Par Fitt. chat scandinavian sweden dating snap nordic fitta stockholm svensk svenskt snapchat. Hungarian escort girls svenska amatör filmer · Calles gränshandel dansk. 22 jan Privat Sex Gratis Poor Filmer Furbo Sex Med Yngre Man Svenska Tjejer Har Sex Gay Knull Jag Soker En Kvinna Slommehagen Gamla Tanter.